Dogtrekking

 

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např.orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Dog-trekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu.

Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připnutým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem ¨na volno¨(ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obyvkle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je doporučené délka etapy min. 40 km.

Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

V ČR se každoročně pořádá několik, převážně horských závodů, které jsou zařazeny do seriálu mistrovství republiky.

 

Seznam dogtrekkingových závodů