Šampionáty

 

Mezinárodní šampion krásy

4x CACIB ve třech rozdílných státech. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a den.

 


 

ČESKÁ REPUBLIKA

Junioršampion České republiky

3x CAJC od dvou různých rozhodčích. Jeden CAJC lze nahradit titulem CAC získaným do věku 24 měsíců. Tento titul pak již nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.

 

Šampion České republiky

4x CAC minimálně od dvou různých rozhodčích ve dvou výstavních sezónách. Minimálně 2x CAC získaný na mezinárodní výstavě. Titul res.CAC lze použít v případě pokud pes, který získal titul CAC má již přiznaný titul Český šampion.

 

Šampion ČMKU

CAC ČMKU může získat nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz a CACIB. Je nutné získat 4x CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho minimálně ze dvou mezinárodních výstav.

 

Grandšampion České republiky

Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion. Ocenění 3x CAC ze třídy šampionů/vítězů minimálně od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden CAC získaný na mezinárodní výstavě.

 

Veteránšampion České republiky

3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů od dvou různých rozhodčích. Minimálně jedno ocenění musí být získané na mezinárodní výstavě.

 

Klubový šampion MSKCHCS

3x CAC z klubové nebo speciální výstavy pořádané MSKCHCS. Tituly musí být minimálně od dvou různých rozhodčích. Majitel musí být členem klubu v době získání čekatelství a titulu.

 

Klubový šampion KCHCS

3x CAC z klubové nebo speciální výstavy pořádané KCHCS. Majitel musí být členem klubu v době získání čekatelství a titulu.

 

Klubový šampion mladých KCHCS

2x CAJC + 1x CAC z klubové či speciální výstavy pořádané KCHCS. Tituly musí být získány do věku 24 měsíců. Majitel musí být členem klubu v době získání čekatelství a titulu.

 

Klubový šampion veteránů KCHCS

3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů z klubové či speciální výstavy pořádané KCHCS. Majitel musí být členem klubu v době získání čekatelství a titulu.

 


 

POLSKO

Junioršampion Polsko

Pes/fena musí získat 3x Vítěz mladých od třech různých rozhodčích. Minimálně jeden titul získaný na mezinárodní či klubové výstavě.

 

Šampion Polsko

Pes/fena musí získat 3x CAC od třech různých rozhodčích v době od 15 měsíců. Minimálně jeden CAC musí být z mezinárodní či klubové výstavy. Mezi prvním a posledním CACem musí uplynout doba 6 měsíců

 

Veteránšampion Polska

Pes/fena musí získat 3x Vítěz veterán od třech různých rozhodčích. Minimálně 1 titul získaný na mezinárodní či klubové výstavě.

 


 

SLOVENSKO 

Šampion štěňat

3x Velmi nadějný 1 ze třídy štěňat či dorostu získaný minimálně od 2 různých rozhodčích. Minimálně jeden titul musí být z mezinárodní výstavy. Jeden z třech potřebných VN1 se může nahradit titulem CAJC. Tento šampionát neopravňuje pro zařazení psa do třídy šampionů.

 

Junioršampion Slovenska

3x CAJC minimálně od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden CAJC musí být získán na mezinárodní výstavě. Jeden ze třech potřebných CAJCů, lze nahradit CACem pokud ho pes/fena získal do 24měsíců.

 

Šampion Slovenska

4x CAC získaný ve dvou výstavních sezónách minimálně od dvou rozhodčích. Minimálně jeden CAC získaný na mezinárodní výstavě. Tři res. CAC mohou nahradit jeden CAC.

 

Grandšampion Slovenska

Pes/fena musí být již držitelem titulu Slovenský šampion krásy. 3x CAC získaný ve třídě šampionů minimálně od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden CAC musí být z mezinárodní výstavy.

 

Veteránšampion Slovenska

3x Výborný 1 získaný minimálně od dvou různých rozhodčích. Jeden CAC musí být získán na mezinárodní výstavě.

 


 

RAKOUSKO

Junioršampion Rakouska

Nutno získat 3x Jungendbester nebo 2x Jugendbester ze třídy mladých a jeden CACA z mezitřídy, otevřené nebo vítězů do věku 24 měsíců. Tento titul CACA však nelze použít pro uznání titulu Rakouský šampion krásy. Nejméně od dvou rozhodčích.

 

Šampion Rakouska

Nutno získat 4x CACA v rozpětí nejméně rok a den od třech různých rozhodčích, minimálně ze dvou mezinárodních výstav. 

 


 

NĚMECKO

Junioršampion Německa

3x Deutscher Jugend-Champion ze třídy mladých nejméně od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden titul získaný na mezinárodní či klubové výstavě.

 

Šampion Německa

Nutno získat 5x CAC VDH, z toho minimálně tři z mezinárodních a národních výstav od třech různých rozhodčích. Mezi udělením prvního a posledního CAC musí uplynout doba minimálně 12 měsíců.

 

Veteránšampion Německa

3 čekatelství ,,German Veteran Champion VDH,, z mezinárodních či národních výstav. Věk nejméně 8 let. Čekatelství musí být udělena třemi různými rozhodčími.

 


 

ŠVÝCARSKO

Šampion Švýcarska

3x CAC. Dva tituly získané na mezinárodní výstavě. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout rok a jeden den.

 


 

MAĎARSKO

Junioršampion Maďarska

3x titul HPJ (Hungaria Prima Junior) ze třídy mladých nejméně od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden titul získaný na mezinárodní či klubové výstavě.

 

Šampion Maďarska

4x CAC nejméně od tří různých rozhodčích. Minimálně dva CACe získané na mezinárodní či klubové výstavě. Mezi prvním a posledním CACem musí uplynout minimálně rok a den.

 

Grandšampion Maďarska

3x CAC ze třídy šampionů a nejméně 1x BOB minimálně od dvou různých rozhodčích.

 

Showšampion Maďarska

6x CAC z mezitřídy, třídy otevřené nebo šampionů nejméně od tří různých rozhodčích. Minimálně tři tituly musí být získané na mezinárodní nebo klubové výstavě. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout rok a jeden den.

 

Veteránšampion Maďarska

3x vítězství ze třídy veteránů nejméně od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden titul z mezinárodní či klubové výstavy.

 


 

SLOVINSKO

Junioršampion Slovinska

3x titul Vítěz mladých ze třídy mladých. Jeden lze nahradit titulem CAC získaným do 24 měsíců psa.

 

Šampion Slovinska

4x CAC Slovinska od čtyř různých rozhodčích. Minimálně dva z mezinárodní výstavy. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout nejméně rok a den.

 

Grandšampion Slovinska

4x CAC ze třídy šampionů nejméně od tří různých rozhodčích. Minimálně tři tituly získané na mezinárodní výstavě.

 

Veteránšampion Slovinska

3x ocenění Výborný 1 ve třídě veteránů na mezinárodní nebo národní výstavě od tří různých rozhodčích.

 


 

CHORVATSKO

Junioršampion Chorvatska

3x titul Prvak mladich ze třídy mladých. Jeden lze nahradit titulem CAC získaným do 18 měsíců psa. Minimálně od dvou rozhodčích.

 

Šampion Chorvatska

4x CAC nejméně od tří různých rozhodčích. Minimálně dva získané na mezinárodní výstavě. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout rok a den.

 

Veteránšampion Chorvatska

3x Vítěz veteránů nejméně od dvou různých rozhodčích.

 


 

RUMUNSKO

Junioršampion Rumunska

2x titul Prvak mladich ze třídy mladých nejméně od dvou různých rozhodčích. Jeden titul získaný na mezinárodní výstavě.

 

Šampion Rumunska

4x CAC nejméně od dvou různých rozhodčích. Minimálně dva získané na mezinárodní výstavě. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout rok a den.

 

Veteránšampion Rumunska

2x CAC ze třídy veteránů

 


 

SRBSKO

Junioršampion Srbska

1x CAJC ve třídě mladých

 

Šampion Srbska

2x CAC z mezitřídy, otevřené nebo 1x CAC ze třídy šampionů

 


SAN MARINO

Junioršampion San Marina

2x Výborný 1 ve třídě mladých. Není časově omezeno.

 

Šampion San Marina

3x CAC nejméně od tří různých rozhodčích. Rozestup alespoň 6 měsíců.

 

Grandšampion San Marina

3x CAC ze třídy šampionů nejméně od dvou rozhodčích. Minimálně jeden CAC z mezinárodní výstavy.

 


 

BELGIE

Šampion Belgie

4x CAC nejméně od tří různých rozhodčích. Minimálně jeden získaný na mezinárodní výstavě. Mezi prvním a posledním titulem musí uplynout nejméně jeden rok.


 

LUCEMBURSKO

Junioršampion Lucemburska

1x vítězství na mezinárodní výstavě ve třídě mladých

 

Šampion Lucemburska

2x CAC od dvou různých rozhodčích. Minimálně jeden CAC získaný na mezinárodní výstavě.

 


 

ITÁLIE

Šampion Itálie

6x CAC (2x mezinárodní, 2x národní a 2x ze speciální nebo klubové výstavy)

CAC se nezadává ve třídě šampionů. Vítězové třídy otevřené a mezitřídy soutěží jen o jeden CAC.

 


 

HOLANDSKO

Šampion Holandska

4x CAC ze třídy mladých, otevřené, pracovní nebo šampionů nejméně od dvou různých rozhodčích. 4x res. CAC může nahradit 1x CAC. Poslední CAC musí pes dostat nejdříve ve věku 27 měsíců.

Pozn. Pokud je jeden CAC získán na výstavě v Amsterodamu, postačí celkem 3x CAC. Totéž platí u titulu CAC z klubové výstavy.

 


 

FRANCIE

Šampion Francie

CACS se zadává pouze ve třídě otevřené, je třeba 3x CACS, nejméně 1x z National elevage nebo Championat France. 1x z Klubové speciální výstavy a 1x z výstavy mezinárodní.

 


 

 

MONTE CARLO

 

Šampion Monte Carla

2x CAC od dvou různých rozhodčích (pes s titulem šampion MUSÍ být vystavován ve třídě šampionů)

 


 

MONAKO

Šampion Monaka

2x CAC ze třídy otevřené nebo pracovní. Rozestup alespoň rok a jeden den.

 


 

PORTUGALSKO

Šampion Portugalska

4x CAC nejméně od tří rozhodčích. Jeden titul získat na mezinárodní výstavě - CAC-CQ (pořádají se jen dvě do roka v zemi) a nejméně 1x výborná z povinné klubové výstavy nebo opačně (pak je CAC-CQ z klubové výstavy a nejméně výborná z povinné mezinárodní výstavy)+ 2x CAC z dalších dvou výstav. CAC se ve třídě šampionů neuděluje. Vítězové třídy otevřené a mezitřídy (popř. tř. pracovní) soutěží jen o jeden CAC.

 


 

ŠPANĚLSKO

Šampion Španělska

CAC získaný na výstavě v Madridu (psi, kteří nejsou ze Španělska, jej mohou získat jen ve třídě otevřené)

 


 

ŘECKO

Šampion Řecka

3x CAC od tří různých rozhodčích. O jeden CAC soutěží vítězové tř.otevřené, pracovní a šampionů (mezitřídu zatím nemají). Čas není nijak omezen.