Katarakta

 

Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty psů, naštěstí existují chirurgické zákroky s vynikajícími výsledky v obnově vidění a zaměnění zakalené čočky za syntetickou. Šedé zákaly mohou být druhotně způsobeny úrazem, dalšími nemocemi oka včetně zánětu cévnatky, zeleného zákalu, luxace čočky a degenerace rohovky nebo sekundárně vnitřích onemocnění metabolismu včetně cukrovky a Cushingovy nemoci.

Příznaky obsahují i progresivní ztrátu jasnosti tmavého zjevu zřítelnice, který je nahrazen modrošedým zamlženým vzhledem. V tomto ohledu musí být šedý zákal odlišen od běžného procesu stárnutí nekleární sklerózy, která nastává u psů středního věku a starších zvířat a má minimální účinky na vidění.

Dislokace čočky se objevuje u psů a často vede k druhotnému zelenému zákalu, včasný přesun dislokovaných čoček je zpravidla uzdravující.

Vznik katarakty je ovlivněn mnoha faktory, jsou to faktory genetické, paúrazové, diagnostické nebo i stářím. Vznik a projevování se liší podle druhů plemene.

 

Kapsulární

Vznikající na přední nebo zadní ploše pouzdra, často bývají spojené s jinými, většinou vrozenými abnormalitami oka. Na přední ploše pouzdra vznikají následkem přetrvávajících zbytků pupilární membrány z období vývoje plodu před porodem, na zadní jsou pak spojeny s přetrváváním krevního zásobování sklivce opět z období před porodem. Tyto katarakty se vyvíjí pozvolna běhěm let. Mohou ale vzniknout i po úrazu, například proniknutím cizího tělesa do oka.

 

Subkapsulární

Vznikají těsně pod pouzdrem a jsou původu dědičného, poúrazového nebo toxického.

 

Kortikální

Katarakty začínající v kůře se vyvíjí postupně z drobných vakuol a opět patří mezi dědičné záležitosti.

 

Nukleární

Katarakty postihující jádro bývají zpravidla na obou očích a někdy postihují  více štěňat z vrhu najednou a jsou patrné již po narození. Mohou být opět dědičné, ale často vznikají při ovlivnění plodů před narozením, je-li matka během březosti vystavena působení infekcí nebo toxinů.

 

Katarakty obou očí bývají často spojeny s dědičným onemocněním PRA. Jindy může být katarakta spojena s jiným dědičným či získaným očním onemocněním jako je "zelený zákal" nitrooční záněty, luxace čočky, nebo dysplazie sítnice. Často bývají katarakty následkem celkových metabolických onemocnění, jako je cukrovka, nebo onemocnění příštítných tělísek. Při cukrovce se zákal obou očí vyvine velice rychle (během několika dnů). Katarakta zvaná senilní se naopak vyvíjí pomalu během několika let postupnými změnami v metabolismu čočky spojenými se stářím.

Zřídka se vyskytují katarakty způsobené toxiny (toxickými prvky, cytostatiky). Závažné jsou katarakty spojené s úrazem oka s poškozením dalších struktur, např. po průniku cizího tělesa.

Je nutno se věnovat co nejvíce prevenci výskytu katarakt. Z důvodu četných forem dědičnosti je vhodné se zaměřit na chovatelská opatření, kdy by každý jedinec rizikových plemen měl od ranného věku podstoupit speciální oftalmologické vyšetření. I když bude toto vyšetření v pořádku, nelze rozhodnout zda jedinec nebude trpět onemocněním v pozdějším věku, ani že toto onemocnění nebude předávat na potomstvo. Proto je vhodné toto vyšetření opakovat v průběhu života až do staršího věku.

Odhalením katarakty nebo jiného onemocnění s možným dědičným původem, je vážným důvodem k nezařazení postiženého zvířete do dalšího chovu.

 

 

Autor: MVDr. Zuzana Richterová