JRD - Juvenilní renální (renální - ledvinná) dysplazie

 

Je dědičné onemocnění. Onemocnění klinicky končí chronickým selháním ledvin, které je neléčitelné a je příčinou úhynu postiženého jedince. Juvenilní znamená, že postihuje psy v raném věku. Dysplaziipotom definujeme jako abnormální růst nebo vývoj buněk nebo orgánů, v tomto případě Dysplazie je definována jako abnormální růst nebo vývoj buněk nebo orgánů. V případě juvenilní renální dysplazie se vyvíjejí abnormálně ledviny během vývoje embrya. Po narození potom v normálně vyvinuté tkání ledvin štěněte nalézáme nezralé, nevyvinuté struktury. Jako by se v těchto oblastech zastavil vývoj a nedošlo k úplné diferenciaci v nefrony a vývodné kanálky ledviny. Tyto nevyvinuté okrsky přetrvávají v ledvině po celý život zvířete a snižují tak vlastní funkci ledvin. Onemocnění a chov: Vzhledem ke genetické příčině onemocnění je zcela na chovatelích, aby zjistili v chovu přenašeče onemocnění a tyto z chovu eliminovali. Juvenilní renální dysplazie se dědí autozomálně dominantně s neúplnou penetrancí (asi 5%). Penetrance je hodnota udávající procento jedinců, u kterých dojde k příznakům selhání ledvin ze všech geneticky postižených zvířat.

 

Způsob vyšetření: Genetický test (stěr slin, vzorek krve)

 

Podrobnější článek o JRD od MVDr. Romana Kvapila