Nosework

 

Nosework neboli volně přeloženo “práce nosem” je poměrně nový psí sport, který vznikl v roce 2009 v USA. Teprve v roce 2014 se dostal do České republiky, kdy byly uspořádány první semináře o tomto sportu.

 

Při noseworku pes využívá svůj nejpřirozenější a nejrozvinutější smysl – čich. Stejně jako např. policejní psi hledají drogy, výbušniny či pohřešované osoby, psi při noseworku hledají taktéž konkrétní pachy. Tréninky noseworku jsou založeny na pozitivním přístupu k výcviku a pro úspěšnou spolupráci je velice podstatný dobrý vztah psa a jeho psovoda. Díky této kombinaci a využití nejdůležitějšího psího smyslu je nosework zábavným sportem, který je vhodný pro každého psa i psovoda.

 

Při trénincích se pes naučí vyhledávat libovolné pachové vzorky a značit jejich nález. Jako pachové vzorky se nejčastěji používá čaj, hřebíček, skořice či pomerančová kůra. Na zkouškách základního stupně může být použitý jakýkoliv vzorek. Od vyšších stupňů zkoušek se používá standardní vzorek tj. skořice a pomerančová kůra. Nalezený vzorek musí pes označit, taktéž libovolným způsobem (např. lehnutím) a přesným ukázáním čenichem, kde se vzorek nachází. Nesmí se však jakkoliv snažit dostat do úkrytu či jej odkrýt nebo jinak znehodnotit. Během práce při zkouškách může psovod používat jakékoliv zvukové či posunkové povely a dle libosti je opakovat. Zakázána je jakákoliv manipulace se psem (např. tahání za obojek), kromě pomoci psu dostat se na méně přístupná místa vyzdvihnutí do výšky. Taktéž nesmí docházet k troušení pamlsků v prohledávaném prostoru a k hrubému zacházení se psem. Pro vyhledání vzorku je stanoven časový limit, během kterého může psovod se psem opustit vyhledávaný prostor za účelem opětovného nasumování pachu.

 

Zkoušky jsou rozděleny do několika různých směrů dle typů prostorů, které jsou prohledávány. Každý směr má čtyři stupně obtížnosti – Z, 1, 2, 3.

  • NW N – natural – příroda – pes vyhledává vzorek v přírodních terénech
  • NW U – urban – lidské prostředí – pes vyhledává vzorek v prostorách, kde se nachází věci ponechané člověkem (např. sklad, garáž, zřícenina, harampádí,…)
  • NW W – water – voda – pes vyhledává vzorek ve vodě
  • NW D – discrimination – rozlišování – pes vyhledává vzorek v řadách předmětů a osob.

Pokud pes složí všechny čtyři zkoušky v určitém směru nebo obtížnosti, získává titul Master of Nosework v dané kategorii.

 

Kolií cvičících nosework je v České republice teprve jen pár, ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že nosework je pro kolie výborným sportem, neboť jsou učenlivé a rády používají svůj velmi vyvinutý čich.

 

Veškeré informace o tomto sportu, instruktorech, zkušebním řádu, zkouškách, apod. se dočtete na stránkách Nosework CZ z.s.

 

 

Autor: Lucie Dušková